Get Adobe Flash player

Informace

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva – 25.8. 2020

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává


Veřejné zasedání zastupitelstva na úterý 25.8.2020 od 18.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu


Program:
– určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
– smlouvy s firmami a institucemi: Dodatek č.6 Smlouvy o dílo s BAK & PDV Stavby – Pilníkov, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na Městské slavnosti 2020, Smlouva o dílo s Ing. David Pauzar na stavební akci Chodníky III. etapa a parkoviště na části p.p.č. 241, Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení s GasNet, s.r.o. Novostavba bytového domu Pilníkov, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet , s.r.o. o přeložce plynovodu – 1/16 Pilníkov most ev.č.16-077, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. přeložka plynové přípojky pro akci novostavba bytového domu Pilníkov, Smlouva o dílo s VODA CZ SERVISE, s.r.o. na zajištění zkušebního provozu ČOV, Smlouva o řízení projektu dispoziční úpravy objektu č.p.58 s LK Advisory, s.r.o., Smlouva na výkon investičního dozoru, TDI a koordinátora BOZP na projekt kanalizace a ČOV na období 7 – 11/2020, Smlouva o bezúplatném převodu pozemků s Česká republika – SPÚ, Smlouva o dílo se Stavební společností Hostinné na dispoziční úpravy objektu č.p.58, Smlouva o směně části p.p.č.1494/1 ve vlastnictví města Pilníkov za část pozemku p.p.č.830/1 vše v k.ú. Pilníkov II, ve vlastnictví Josefa Kňourka
– Záměr směny pozemků s LČR
– Záměr prodeje pozemku p.č. 56/2 v k.ú. Pilníkov II
– Záměr prodeje části pozemku z p.č. 222 v k.ú. Pilníkov I o velikosti 90m²
– Záměr převézt užívání domovní čerpací stanice a převodu vlastnického práva
– Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření

Informace:
– kanalizace a ČOV
– plánovaná oprava mostů a komunikace I/16
– plánované kulturní akce
– označení popelnic
Diskuze:
Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.
Srdečně zve zastupitelstvo města.
starosta města

Vyvěšeno dne: 11.8.2020 Sejmuto dne:

Hlášení rozhlasu 10.8.2020

Dnes máme pondělí 10. srpna a svátek slaví Vavřinec. Přejeme všechno nejlepší.

Pozvánky na plánované akce
V pátek 21.8.2020 jste od 18:00 hod srdečně zváni do hudebního klubu Obývák, který je v bývalé knihovně 1. patra městského úřadu, na hudební vystoupení 21 schodů k folkovým legendám. Vstupné je dobrovolné, kapacita míst omezena. Rezervujte si místo na e-mailu obyvakpilnikov@seznam.cz

Srdečně vás zveme na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse. Vtipy si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23. října 2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,-Kč.

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU. Galantní rozverná komedie Federica Inclána bude sehrána na sále restaurace Slunce 31. října 2020 od 19:00hod. Vstupenky je možné také již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Ve čtvrtek 13. srpna přijede v 9:00hod na náměstí do Pilníkova prodejce z Dolan s nabídkou ovoce, zeleniny a nových brambor.

Důležité upozornění: Sběrný dvůr je i nadále v provozu každou sobotu od 9:00 – 11:00 hod, sběr velkoobjemového skla bude probíhat vždy poslední víkend v měsíci.

Přeji vám všem krásné léto.

Havárie na vodovodním řadu

Vážení občané,
z důvodu havárie na vodovodním řadu neteče voda v ulici Nádražní, Za Tratí a na Letné. Na opravě již intenzivně pracujeme.
Děkujeme za pochopení.

Oprava vodovodního řadu

Vážení občané, z důvodu opravy vodovodního řadu nepoteče zítra 6.8.2020 od 8:00 – 14:30 hod v ulici Tovární a Hradčín voda.
Děkujeme za pochopení.

Hlášení rozhlasu 3. 8. 2020

Dnes máme pondělí 3. srpna a svátek slaví Miluše. Přejeme všechno nejlepší.

Pozvánky na plánované akce

TRH ( Team Rockového Hřiště) zve všechny do areálu fotbalového hřiště na koncert skupin To Nechceš !? , Metanol a revivalu Scorpions v sobotu dne 8.srpna. Začátek akce je v 18 hodin!!!  . Areál bude otevřen od 17 hodin, přijďte se pobavit při rockové muzice

Srdečně vás zveme na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse. Vtipy si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Od středy 5. 8. do pátku 7. 8. bude zcela neprůjezdná ulice Novoměstská. Objízdná trasa povede ulicí K Táboru.

Ve středu 5. 8. ve 12 hodin proběhne zkouška sirén.

Nabídka práce na pracovní pozici uklízeč, uklízečka v dětské ozdravovně Království. Nástup je možný ihned, nabízená mzda 100,- Kč/hod. Zájemci kontaktujte paní Landovou na tel: 601 322 515, nebo paní Křižovičovou na tel: 702 281 292.

Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů budou provádět v naší obci revizi kotů na tuhá paliva. Dále pak nabízí revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční ve středu 5. 8. 2020. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle 608 748 989.

Označení popelnic známkou. Důsledkem připravované změny zákona o odpadech a následným zdražováním skládkování komunálního odpadu, je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu firma Transport s.r.o. s městem Pilníkov zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. Platí tedy pravidlo, čím více třídím a mám méně komunálního odpadu, tím méně platím.

Takto bychom chtěli do budoucna zvýhodnit občany našeho města.

V souvislosti s touto změnou, je nutné, aby občané nahlásili na MěÚ, (telefonicky, e-mailem nebo osobně) typ, velikost a počet používaných odpadových nádob a to nejpozději do 30.11.2020. Následně budou občanům na MěÚ vydány známky, které si nalepí na nádobu.

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23. října 2020 od 19:00 hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,- Kč.

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU. Galantní rozverná komedie Federica Inclána bude sehrána na sále restaurace Slunce 31. října 2020 od 19:00 hod. Vstupenky je možné také již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,- Kč.

Přeji vám všem krásné léto.

Hlášení městského rozhlasu 27.7.2020

Dnes máme pondělí 27.7.2020, svátek slaví Věroslav.

Milé děti a vážení rodiče. Myslivecký spolek PILNÍKOV si Vás dovoluje pozvat na „DĚTSKÉ MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE“ Přijďte mezi nás 31. 7. 2020 od 15.00 hodin a prožijte s námi „PŮLENÍ PRÁZDNIN“ Připravili jsme pro vás: • povídání o zvěři a přírodě • soutěže o ceny: myslivecký kviz, „norování“, střelba ze vzduchovky a další soutěže • prohlídku trofejí • občerstvení – táborák a opékání vuřtů (pro rodiče něco dobrého z udírny) Setkáme se v mysliveckém srubu u fotbalového hřiště.

Srdečně vás zveme na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse. Vtipy si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Vyhlašujeme šestý ročník Pilníkovského pelikána 2020. Nominovat můžete kohokoli z občanů Pilníkova, kdo se pro město něčím zasloužil. Nominace zasílejte na email podatelna@pilnikov.cz , nebo doručte na podatelnu MěÚ Pilníkov, případně můžete použít formulář na Facebooku na stránce Pilníkovský pelikán. Nominace zasílejte do 31.7.2020, děkujeme za vaše návrhy.

Z důvodu čerpání dovolené, nebude možné v týdnu od 27.7.2020 do 31.7.2020, uhradit v kanceláři Lesy – Voda, s.r.o. poplatek za vodné, úhrada bude možná pouze složenkou na poště. Platba vody v hotovosti bude možná opět od 3.8.2020.

Nabídka práce na pracovní pozici uklízeč, uklízečka v dětské ozdravovně Království, nástup je možný ihned, nabízená mzda 100,-Kč / hod. Zájemci kontaktujte paní Landovou na tel: 601 322 515, nebo paní Křižovičovou na tel: 702 281 292.

Označení popelnic známkou. Důsledkem připravované změny zákona o odpadech a následným zdražováním skládkování komunálního odpadu, je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu firma Transport s.r.o. s městem Pilníkov zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. Platí tedy pravidlo, čím více třídím a mám méně komunálního odpadu, tím méně platím.
Takto bychom chtěli do budoucna zvýhodnit občany našeho města.
V souvislosti s touto změnou, je nutné, aby občané nahlásili na MěÚ, (telefonicky, e-mailem nebo osobně) typ, velikost a počet používaných odpadových nádob a to nejpozději do 30.11.2020. Následně budou občanům na MěÚ vydány známky, které si nalepí na nádobu.
Nahlásit můžete: telefonicky na čísla: 499 898 921, 499 898 922, 603 558 852, 607 221 579, e-mailem: podatelna@pilnikov.cz, starosta@pilnikov.cz, nebo osobně na podatelně MěÚ Pilníkov

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Hrají Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Petr Mácha a Veronika Nová Arichtěva kterou alteruje Miluška Bittnerová. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23.10.2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,-Kč.

Nábízíme prodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU, jedná se o galantní rozvernou komedii Federica Inclána o příběhu ze života nenapravitelného svůdce žen Giacoma Casanovy. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 31.10.2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Přeji vám všem krásné léto.Hlášení rozhlasu 20.7.2020

Dnes máme pondělí 20.7.2020, svátek slaví Ilja a Eliáš.

Tento čtvrtek 23.7.2020 přijede v 9:00hod na náměstí do Pilníkova prodejce z Dolan s nabídkou zeleniny a nových brambor.

Srdečně vás zveme na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse. Vtipy si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Vyhlašujeme šestý ročník Pilníkovského pelikána 2020. Nominovat můžete kohokoli z občanů Pilníkova, kdo se pro město něčím zasloužil. Nominace zasílejte na email podatelna@pilnikov.cz , nebo doručte na podatelnu MěÚ Pilníkov, případně můžete použít formulář na Facebooku na stránce Pilníkovský pelikán. Nominace zasílejte do 31.7.2020, děkujeme za vaše návrhy.

Důležitá informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě, která se bude konat v pátek 24.7.2020 od 7:30 do 18:30 téměř na celém území města.

Z důvodu čerpání dovolené, nebude možné v týdnu od 27.7.2020 do 31.7.2020, uhradit v kanceláři Lesy – Voda, s.r.o. poplatek za vodné, úhrada bude možná pouze složenkou na poště. Platba vody v hotovosti bude možná opět od 3.8.2020.

Letní tenisový turnaj je naplánovaný na tuto sobotu 25.7.2020, prezentace a zahájení turnaje je od 8:00 hod ve sportovní hale, všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

Nabídka práce na pracovní pozici uklízeč, uklízečka v dětské ozdravovně Království, nástup je možný ihned, nabízená mzda 100,-Kč / hod. Zájemci kontaktujte paní Landovou na tel: 601 322 515, nebo paní Křižovičovou na tel: 702 281 292.

Označení popelnic známkou. Důsledkem připravované změny zákona o odpadech a následným zdražováním skládkování komunálního odpadu, je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu firma Transport s.r.o. s městem Pilníkov zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. Platí tedy pravidlo, čím více třídím a mám méně komunálního odpadu, tím méně platím.
Takto bychom chtěli do budoucna zvýhodnit občany našeho města.
V souvislosti s touto změnou, je nutné, aby občané nahlásili na MěÚ, (telefonicky, e-mailem nebo osobně) typ, velikost a počet používaných odpadových nádob a to nejpozději do 30.11.2020. Následně budou občanům na MěÚ vydány známky, které si nalepí na nádobu.
Nahlásit můžete: telefonicky na čísla: 499 898 921, 499 898 922, 603 558 852, 607 221 579, e-mailem: podatelna@pilnikov.cz, starosta@pilnikov.cz, nebo osobně na podatelně MěÚ Pilnikov

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Hrají Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Petr Mácha a Veronika Nová Arichtěva kterou alteruje Miluška Bittnerová. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23.10.2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,-Kč.

Nábízíme prodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU, jedná se o galantní rozvernou komedii Federica Inclána o příběhu ze života nenapravitelného svůdce žen Giacoma Casanovy. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 31.10.2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Poslední nabídkou je možnost přihlášky do taneční školy vedené Walterem Elschekem, začátek kurzu je plánován na pátek 9.10.2020 od 19:00hod. Jedná se o šest dvouhodinových večerů na sále restaurace Slunce. Počet tanečních párů je omezen, více informací na tel: 603 558 852
Přeji vám všem krásné léto.


Hlášení městského rozhlasu 13.7.2020

Dnes máme úterý 13.7.2020, svátek slaví Markéta.

Srdečně vás zveme na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse. Vtipy si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Rybářství Vítězná zve občany obce na tradiční festival folkové a country hudby Folk a Country Bašta,který se koná v sobotu 18.7.2020 od 16.00 hod. v areálu sportovního rybníka v Kocléřově. Na tomto 3.ročníku vystoupí : Miloš Dvořáček a Lída Heligerová z Hradce Králové,Míša Leicht z Plzně (člen skupiny Cop), skupina Domamazec z Náchoda,skupina Nadoraz z Hradce Králové a místní skupina Uhnni z Vítězné. Věříme,že pro všechny příznivce tohoto žánru to bude skvělý zážitek.Vstupné : 250,- Kč na místě nebo 200,-Kč v předprodeji.
Předprodej vstupenek : hudebniny Rondo – D.Králové n/L, prodejna ryb.potřeb KS-Fish Jaroměř nebo na tel.608 237154 rybník Vítězná

Vyhlašujeme šestý ročník Pilníkovského pelikána 2020. Nominovat můžete kohokoli z Pilníkova. Nominace zasílejte na email podatelna@pilnikov.cz , nebo doručte na podatelnu MěÚ Pilníkov, případně můžete použít formulář na Facebooku na stránce Pilníkovský pelikán. Nominace zasílejte do 31.7.2020, děkujeme za vaše návrhy.

Důležitá informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě, která se bude konat v termínech 15.7.2020 a 24.7.2020 od 7:30 do 18:30 téměř na celém území města.

Letní nohejbalový turnaj je naplánovaný na sobotu 18.7.2020 od 9:00 hod ve sportovní hale, všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

Hasiči dětem, všichni jste srdečně zváni na sobotní akci pořádanou SDH. Akce se koná na koupališti 18.7.2020 od 14:00 hod, těšit se můžete na hry s vodou, skákací hrad, vodní pólo, vodní fontánu, soutěže a spousty další zábavy nejen pro děti, ukázku hasičské techniky i projížďky hasičským autem. Občerstvení je zajištěno.

Letní tenisový turnaj je naplánovaný na sobotu 25.7.2020 od 8:00 hod ve sportovní hale, všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

Označení popelnic známkou. Důsledkem připravované změny zákona o odpadech a následným zdražováním skládkování komunálního odpadu, je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu firma Transport s.r.o. s městem Pilníkov zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. Platí tedy pravidlo, čím více třídím a mám méně komunálního odpadu, tím méně platím.
Takto bychom chtěli do budoucna zvýhodnit občany našeho města.
V souvislosti s touto změnou, je nutné, aby občané nahlásili na MěÚ, (telefonicky, e-mailem nebo osobně) typ, velikost a počet používaných odpadových nádob a to nejpozději do 30.11.2020. Následně budou občanům na MěÚ vydány známky, které si nalepí na nádobu.
Nahlásit můžete: telefonicky na čísla: 499 898 921, 499 898 922, 603 558 852, 607 221 579, e-mailem: podatelna@pilnikov.cz, starosta@pilnikov.cz, nebo osobně na podatelně MěÚ Pilnikov

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Hrají Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Petr Mácha a Veronika Nová Arichtěva kterou alteruje Miluška Bittnerová. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23.10.2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 330,-Kč.

Nábízíme prodej vstupenek na divadelní představení NOC S CASANOVOU, jedná se o galantní rozvernou komedii Federica Inclána o příběhu ze života nenapravitelného svůdce žen Giacoma Casanovy. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 31.10.2020 od 19:00hod. Vstupenky je možno již nyní zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Poslední nabídkou je možnost přihlášky do taneční školy vedené Walterem Elschekem, začátek kurzu je plánován na pátek 9.10.2020 od 19:00hod. Jedná se o šest dvouhodinových večerů. Počet tanečních párů je omezen, více informací na tel: 603 558 852

Přeji vám všem pohodové prázdniny.INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, které se bude konat:

DneOdDo
24.07.20207:3019:30

Odstávka se týká těchto ulic :

Farní

Náměstí

Hradčín

Novoměstská

K Táboru

Okružní

Ke Hřišti

Polní

Kocléřovská

Pražská

Letná – 85

Tovární

Mlýnská

Trutnovská

Na Kopečku

Úzká

Nádražní

Za Tratí

Pilníkov: 26, 141, 222, 286, 306, 349, 356, 365, 386, 389, parc. č. 72/4, parc. č. 110/6, parc. č. 122, parc. č. 126, parc. č. 135, parc. č. 235, parc. č. 276, parc. č. 304, parc. č. 308, parc. č. 309, parc. č. 341, parc. č. 350, parc. č. 833/36, parc. č. 1215/1, parc. č. 1248, parc. č. 1494/1, parc. č. 1541, parc. č. 1556, parc. č. 1621, parc. č. 1721, parc. č. 1778, parc. č. 1818, parc. č. ST.126, č. 230U, č. pč.65/1

Hlášení městského rozhlasu 7.7.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dnes máme úterý 7.7.2020, svátek slaví Bohuslava.

Srdečně vás zveme na výstavu vtipů p. Jiřího Gruse. Vtipy si můžete prohlédnout během celého léta v pondělí a ve středu ve velké zasedací místnosti v prvním patře MěÚ v Pilníkově.

Ve středu 8.7.2020 jste všichni srdečně zváni od 17:00hod na „ Čaj o páté“. Jedná se o neformální setkání se starostou města v zasedací místnosti MěÚ.

Ve středu 8.7.2020 můžete také od 17:30hod navštívit na plácku u fotbalového hřiště Cirkus Pacific. Děti do tří let vstupné zdarma, pokladna bude otevřena hodinu před začátkem programu.

Ve čtvrtek 9.7.2020 přijede v 9:00 hod na náměstí do Pilníkova prodejce zeleniny a nových brambor z Dolan.

Team Rockového Hřiště zve všechny tuto sobotu 11.7.2020 do areálu fotbalového hřiště na koncert skupin Salieri , Alžběta a super revivalu Ozzy Osbourne. Začátek akce je POZOR v 18 hodin!!! . Areál otevřen od 17 hodin, přijďte se pobavit při rockové muzice.

Vyhlašujeme šestý ročník Pilníkovského pelikána 2020. Nominovat můžete kohokoli z Pilníkova. Nominace zasílejte na email podatelna@pilnikov.cz , nebo doručte na podatelnu MěÚ Pilníkov, případně můžete použít formulář na Facebooku na stránce Pilníkovský pelikán. Nominace zasílejte do 31.7.2020, děkujeme za vaše návrhy.

Důležitá informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě, která se bude konat 15.7.2020 a nově 24.7.2020 od 7:30 do 18:30 téměř na celém území města.

Letní nohejbalový turnaj je naplánovaný na sobotu 18.7.2020 od 9:00 hod ve sportovní hale, všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

Hasiči dětem, všichni jste srdečně zváni na sobotní akci pořádanou SDH. Akce se koná na koupališti 18.7.2020 od 14:00 hod, těšit se můžete na hry s vodou, skákací hrad, vodní pólo, vodní fontánu, soutěže a spousty další zábavy nejen pro děti, ukázku hasičské techniky i projížďky hasičským autem. Občerstvení je zajištěno.

Letní tenisový turnaj je naplánovaný na sobotu 25.7.2020 od 8:00 hod ve sportovní hale, všichni jste srdečně zváni, občerstvení je zajištěno.

Označení popelnic známkou. Důsledkem připravované změny zákona o odpadech a následným zdražováním skládkování komunálního odpadu, je vyvíjen velký tlak na svozové firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto důvodu firma Transport s.r.o. s městem Pilníkov zavádí nový systém, jehož součástí bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude obsahovat potřebné informace k přesnější evidenci odpadů. Platí tedy pravidlo, čím více třídím a mám méně komunálního odpadu, tím méně platím.
Takto bychom chtěli do budoucna zvýhodnit občany našeho města.
V souvislosti s touto změnou, je nutné, aby občané nahlásili na MěÚ, (telefonicky, e-mailem nebo osobně) typ, velikost a počet používaných odpadových nádob a to nejpozději do 30.11.2020. Následně budou občanům na MěÚ vydány známky, které si nalepí na nádobu.
Nádoby bez známky, nebudou od 1.1.2021 sváženy.
Nahlásit můžete: telefonicky na čísla: 499 898 921, 499 898 922, 603 558 852, 607 221 579, e-mailem: podatelna@pilnikov.cz, starosta@pilnikov.cz, nebo osobně na podatelně MěÚ Pilnikov

Nabízíme prodej vstupenek na divadelní představení LIGA PROTI NEVĚŘE, autora Zdeňka Podskalského. Hrají Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Petr Mácha a Veronika Nová Arichtěva kterou alteruje Miluška Bittnerová. Představení bude sehráno na sále restaurace Slunce 23.10.2020 od 19:00hod, vstupné je 330,-Kč.

Náhradní termín divadelního představení NOC S CASANOVOU je stále v jednání, předběžně jednáme o přelomu října a listopadu o přesném termínu vás budeme včas informovat. Vstupenky je možno již nyní také zakoupit na Městském úřadu za cenu 80,-Kč.

Poslední nabídkou je možnost přihlášky do taneční školy vedené Walterem Elschekem, začátek kurzu je plánován na pátek 9.10.2020 od 19:00hod. Jedná se o šest dvouhodinových večerů. Počet tanečních párů je omezen, více informací na tel: 603 558 852

Přeji vám všem pohodové prázdniny.