Get Adobe Flash player

Kulturní a společenské akce

Posezení se seniory

Na nedělní odpoledne 18. listopadu 2018 připravil Sociální výbor tradiční posezení s pilníkovskými seniory. O toto setkání byl v minulých letech mezi seniory docela velký zájem a nejinak tomu bylo i letos.

Ačkoli posezení začínalo v 15 hodin, první senioři dorazili na sál restaurace Slunce již krátce po čtrnácté hodině. Na úvod setkání nejprve všechny přítomné krátce přivítala předsedkyně sociálního výboru Hana Blažková a na ni navázal nový starosta města Pilníkov Josef Červený.

Po přivítání Bára Tesařová zastepovala na melodii písničky piráti z Karibiku. Za ní následovala Karolína Pechanová, která zahrála na saxofon. Jako poslední písničku zahrála koledu Dej bůh štěstí tomu domu, a protože na každém stole byly k dispozici slova této koledy, doprovodili její hru někteří senioři zpěvem. Ale vrcholem odpoledne bylo očekávané vystoupení Spolku panstva na tvrzi Žíželeves, jehož členové nastoupili letos v barokních šatech, a protože jich přijelo čtrnáct, bylo se opravdu na co dívat. Vedoucí spolku Ivana Hrdličková také přítomné seznámila s komplikovaností oblékání a nošení jejich krásného oblečení. Na úvod předvedli tři taneční vystoupení – valčík následovaný polonézou a závěrečným tancem leander.

Během další části odpoledne si senioři mohli jen tak posedět a popovídat s přáteli nebo si i zatancovat. K poslechu a k tanci hrál osvědčený Vladimír Prokop, a protože střídal různě rychlé písničky, mohl si každý zatancovat v rytmu, který mu nejlépe vyhovoval. A protože se tanečníci ze Žíželevsi rozptýlili po celém sále, tak si s nimi mohl zatancovat každý senior.

A aby návštěvníci neseděli nasucho, každý dostal zdarma kávu nebo čaj a tácek s mini zákusky, případně si mohl objednat i další nápoje.

Setkání rychle uteklo, všem účastníkům se opět velmi líbilo a již se těší na setkání příští. Je zajímavé, že ačkoli Spolek panstva na tvrzi Žíželeves zde vystupoval již potřetí, přesto se řada seniorů při odchodu ptala, jestli přijedou i příští rok, že se jim moc líbili.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Plakát:

plakat_20181118_posezeni-se-seniory

Podzimní vítání občánků

V neděli 16. září 2018 se opět konalo vítání nejmladších občánků města, a protože jich tentokrát bylo osm, byly občánci přivítáni ve dvou skupinách. První čtyři občánci, tedy vlastně tři malé slečny a jeden chlapec byli přivítání od 14 hodin:

  • Skutilová Justýna
  • Sobl Dominik
  • Leierová Eliška
  • Voženílková Klára

a v 15:30 hodin jsme přivítali dvě slečny a dva chlapce:

  • Hajská Marie
  • Vepřek Tadeáš
  • Kosár Lukeš
  • Výborná Veronika

Ve slavnostně nazdobené zasedací místnosti na radnici se sešli nejmladší občánci se svými rodiči se zástupci města. Nejprve je přivítala Hana Blažková ze sociálního výboru a pozvala děti z místní základní školy pod vedením Mgr. Světluše Pospíšilové, kteří měli připravené krátké pásmo písniček a básniček pro děti. Po vystoupení Hana Blažková postupně představila nové občánky starostovi města Miroslavu Klapkovi, který je oficiálně přivítal. Nakonec byli občánci zapsáni do pamětní knihy města Pilníkova. Každá maminka obdržela květinu a starosta předal rodičům i finanční dárek. Nakonec si starosta s rodiči připil na zdraví jejich dětí.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Den města aneb pohyb znamená život

V sobotu 8. září 2018 se za příjemného počasí v Pilníkově opět konal Den města, tentokrát s podtitulem Pohyb znamená život.  

Všechny aktivity byly soustředěny opět kolem hlavního pódia za fotbalovým hřištěm, u mysliveckého srubu a u požární nádrže. Na organizaci slavností se podílela většina místních spolků: MO Českého rybářského svazu, Myslivecký spolek Pilníkov, SDH Pilníkov, Jezdecký klub Pastviny a TJ Spartak. Celým odpolednem účastníky provázel skvělý moderátor Karel Hynek, kterého možná znáte z televizního pořadu Na stojáka.  

Slavnosti začaly s mírným zpožděním po jedné hodině, ačkoliv organizátoři byli na svých místech, tak účastníci slavností se teprve začínali scházet. Konec konců nic neobvyklého…  

V úvodním projevu přivítal všechny návštěvníky starosta města Miroslav Klapka společně se starosty sousedních obcí – Vladimírem Lukešem z Chotěvic, Petrem Hrubým z Vítězné a z Marciszówa přijel Stefan Zawierucha. Dalšími hosty byl také Mgr. Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a místostarosta z Vítězné Petr Ježek. Na úvodní projevy navázala Hana Blažková s vyhlášením výsledku již čtvrtého ročníku ankety „Pilníkovský pelikán“. Držitelem letošního Pilníkovského pelikána se stal poprvé zástupce mužů pan Ladislav Paděra, který dlouhá léta vychovával, a stále vychovává, mladé rybáře, jezdí s nimi po soutěžích, pořádá rybářské tábory. Prostě se jim obětavě věnuje. V současné době asi není v Pilníkově mezi mladšími rybáři žádný, který by neprošel Láďovýma rukama. Gratulujeme!  

Po vyhlášení ankety se návštěvníci rozprchli mezi připravené atrakce. Tentokrát jich ale hodně zůstalo u hlavního pódia, protože na něm se chystala beseda s našimi nejúspěšnějšími jezdci z „Dakaru 2018“ – s řidičem kamionu Martinem Macíkem a dvěma jezdci na motocyklech – Davidem Pabiškou a Janem Brabcem. Auto Frantu s sebou sice neměli, protože po posledních závodech je nyní kontrolován, ale Marek „Mára“ Šrejber nám zapůjčil jeho věrnou kopii v podobě RC modelu. Beseda trvala přes dvě hodiny a Martin Macík zavítal s mikrofonem i mezi diváky, aby se ho mohli na cokoli zeptat. A kdo se zeptal, dostal na konci besedy dárek – originální týmovou Big Shock Racing čepici! Po besedě závodníci podepisovali zájemcům kartičky a nechali se s nimi ochotně fotografovat.  

Koho nezaujala beseda, mohl navštívit mnoho rozmanitých atrakcí, například lidský stolní fotbal laserovou střelnici, bungee trampolínu, skákací hrad nebo si vyzkoušet rodeo jízdu na elektrickém býkovi. Na požární nádrži probíhal zorbing a také hasiči organizovali soutěž v přejezdu úzké lávky přes požární nádrž na jízdním kole, a kdo si netroufl přejet, tak mohl alespoň běžet. Také bylo možné se účastnit různých her organizovaných rybáři. A nezapomnělo se ani na nejmenší děti. Pro ty bylo připraveno loutkové divadlo Ale-Na Aleny Kubínové se třemi pohádkovými představeními. 

Po čtvrté hodině odpolední proběhlo fotbalové klání mezi místními celky ženy versus muži – senioři, které po dramatických bojích skončilo nakonec nerozhodně 4 : 4, ale penaltovým rozstřelem strhly vítězství na svoji stranu ženy.

Později odpoledne, v 17:30 hodin, vystoupila hudební dixielandová skupina Koplahoband a ve 20 hodin nastoupil Divokej Bill Revival, který rozpohyboval i diváky v hledišti a dětské diváky dokonce nalákal na pódium, takže vše bylo v pohybu! Na samý závěr celého dne osvětlil pilníkovské nebe ohňostroj.  

Všem zúčastněným se den města líbil, a dokonce přišlo letos i hodně návštěvníků. Podle odhadů jich bylo kolem 500! I když opět mnoho z nich bylo přespolních.

Text: Jaroslav Blažek

Foto: Jaroslav a Martin Blažkovi

Plakát:

plakat_den-mesta pilnikov_den_mesta

Pilníkovský písničkář 2018

V sobotní odpoledne 25. srpna 2018 se u pilníkovského fotbalového hřiště konal již šestý ročník muzikantské sešlosti pro začínající písničkáře – „Pilníkovský Písničkář 2018“.

Také letošní program uváděl a celým večerem provázel moderátor rádia Beat Ota Seemann. Přítomné posluchače na úvod přivítal za organizátory Jiří Kulka. Krátké přivítání měl i starosta města Miroslav Klapka.

Sešlost je tradičně určena pro všechny začínající písničkáře, kteří chtějí svojí tvorbou potěšit posluchače. Na pódiu tak bylo slyšet různé hudební žánry, takže příchozí si mohli poslechnout například folk, country nebo i blues.

Jako tradičně nejprve se svým blokem písničkář vystoupil organizátor akce a místní písničkář Jiří Kulka, alias písničkář George. Po něm se potom vystřídala řada dalších písničkářů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Letos vystoupilo celkem patnáct písničkářů, byli to Jirka Hurych, Standa Haláček, Jaromír Hušek, Jiří Kulka, Pepa Lábus, Jana a Martin Pachlovi, Dalibor Pšenička, Martin Rous, Jiří Šámal, Altan trio, Sabina Uxová a Petr Vašina.

I letos byly vylosovány tři zájezdy do Chorvatska a vstupenky do kina CineStar v Hradci Králové. Tentokrát je vylosoval písničkář Martin Rous.

V závěru setkání pak vystoupila bluegrassová skupina Poutníci.

Všechny tyto písničkáře si přišlo poslechnout téměř devadesát posluchačů. I když většinou přespolních.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Hasičská soutěž „O štít města Pilníkov“

V sobotu 18. srpna 2018 se v Pilníkově na louce za požární nádrží konal další, v pořadí již jedenáctý, ročník tradiční soutěže v požárním sportu „O štít města Pilníkov“. Soutěž připravili a organizačně zajistili hasiči z místní jednotky SDH Pilníkov.

Bohužel tuto sobotu se letos koná v okolí více soutěží, což se promítlo i na účasti. Proto v příštím roce bude soutěž přesunuta na dřívější termín. Letos přijel pouze tým mužů z SDH Bernartice a z téhož SDH dorazil i tým žen. Soutěže se samozřejmě zúčastnil i místní tým mužů z SDH Pilníkov.

Za krásného slunečného počasí soutěžící i všechny příznivce požárního sportu přivítal starosta hasičů Libor Luňák z SDH Pilníkov a po něm i starosta města Pilníkova Miroslav Klapka. A soutěž mohla začít.

Vzhledem k malému počtu družstev byla soutěž dvoukolová a do pořadí se počítal lepší čas. Hned v prvním kole měl tým bernartických mužů smůlu, když se jim utrhl bajonetový závit na výtlačném hrdlu čerpadla držící tlakový ventil a došlo doslova k vystřelení přetlakového ventilu. Naštěstí se nikomu nic nestalo, a tak po výměně hrdla mohla soutěž pokračovat. Hrdlo pohotově zapůjčili pilníkováci ze svého stroje, protože toto hrdlo se často nerozbíjí, tak se náhradní běžně nevozí. Soutěž tak mohla pokračovat dále.

Poděkování patří hasičům z Pilníkova, kteří celou soutěž v pátek připravovali a dnes i organizačně zajistili, a to včetně stánku s občerstvením i skákací pirátskou lodí pro děti. Doufejme jen, že příštího ročníku v novém termínu se zúčastní více soutěžních družstev.

Výsledky:

  • Muži: SDH Bernartice (27:31 s), SDH Pilníkov (29:35 s)
  • Ženy: SDH Bernartice (28:47 s)

Text a foto: Jaroslav Blažek

Plakát:
20180818_sdh-pilnikov_soutez-v-pozarnim-sportu

Myslivecké půlení prázdnin

Z celého roku nejrychleji utíkají prázdniny. Hlavně dětem, a protože se již přiblížila jejich polovina, tak jako již předchozích deset let, tak ani letos nemohlo chybět myslivecké půlení prázdnin.

Letošním jedenáctým půlením myslivci vstoupili do druhého desetiletí konání této úspěšné akce pro děti i dospělé. Půlení se konalo opět od 16 hodin u mysliveckého srubu poslední páteční odpoledne měsíce července, tedy 27. července 2018, za pěkného a hodně teplého počasí, i když chvilku přeci jenom sprchlo.

Všechny přítomné děti i jejich rodiče přivítal předseda Mysliveckého spolku Ing. Jaroslav Kult. Hned potom se děti rozeběhly mezi ostatní myslivce, kteří již byli připraveni u všech her i soutěží. Opět nechyběly znalostní soutěže v poznávání stromů podle kůry i listů, hub, rostlin, zvířat i jejich stop. Pokud se děti spletly nebo se na něco zeptaly, myslivci jim vše rádi vysvětlili i s názornými ukázkami. I letos bylo připraveno oblíbené „norování“, střelba ze vzduchovky, kreslení obrázků s mysliveckou tématikou. Novinkou byla nová atrakce na zkoušku trpělivosti – kuličkovaná.

Po splnění každého úkolu děti dostávaly potvrzení o jejich absolvování, obrázky zvířat, omalovánky, pastelky i nějakou tu sladkost, které si mohly uložit do papírové tašky, kterou na úvod dostaly. Po absolvování všech soutěží děti obdržely špekáček, který si hned mohly opéci na připraveném ohništi. Protože letos bylo opět velké teplo, bylo pro děti připraveno dostatek pití. Vše myslivci zajistili.

Celé odpoledne rychle uběhlo, a tak nezbývá než se těšit na další ročník.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Pátek 15. 11 2019
Důležité odkazy