Get Adobe Flash player

Další informace

Přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě Pilníkov, které se bude konat:

Dne Od Do
20. 11. 2019 8:00 16:00

Odstávka se týká těchto ulic :

Mlýnská

Čp.  238, 239, 241, 267, 341, 374

Na Kopečku

Čp. 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249

Pražská

Čp. 250, 251, 252, 253, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 270, 276, 338, 339, 369, 375

DRAKIÁDA

Vážení občané,

v sobotu 19.10.2019 a za příznivého počasí jste všichni srdečně zváni na 14:00hod do Pilníkova na fotbalové hřiště. Bude se konat každoroční prohánění draků. Občerstvení je zajištěno.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – porucha

Vážení občané,

omlouváme se za vzniklé potíže s nočním osvětlením města, které  jsou způsobeny vypadáváním jističů z důvodu stáří a nefunkčnosti zemních kabelů .

Materiál na opravu je objednán, intenzivně pracujeme na odstranění této závady.

Prosím vás po dobu opravy, která by měla být do konce týdne odstraněna o vaší obezřetnost.

Nabídka zaměstnání

Coop Dvůr Králové nad Labem

 přijme do prodejny v Pilníkově prodavačku na plný nebo i na částečný úvazek.

Nástup možný ihned.

Mzdové podmínky a další informace na telefonním čísle: 725 796 278 nebo u vedoucí prodejny.

 

Kontaktní telefon pro komunikaci

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně výstavby kanalizace a ČOV, neváhejte kdykoli navštívit nebo kontaktovat referenta investic a majetku našeho města Ing. Tomáše Voborníka na tel: 605 158 342, nebo na email: referent@pilnikov.cz

Možno také kontaktovat starostu města na tel: 603 558 852 , email: starosta@pilnikov.cz

Ozvěte se, ať máte ty správné informace.

Děkuji, Červený Josef

Čaj o páté se starostou města

Vážení občané,

chcete říci starostovi svůj názor nebo co vás trápí a s čím jste nespokojeni? Poté jste srdečně zváni 9.10.2019 od 17:00hod na neformální setkání se starostou města zvané „Čaj o páté“

Těším se na vás, Červený Josef

Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 4×4

Záměr prodeje požárního vozidla Mitsubishi L300 v majetku města Pilníkov

Město Pilníkov nabízí k prodeji požární vozidlo značky Mitsubishi L300 4×4 2,5 TD, rok výroby 1994, stav tachometru 102.983km. Vozidlo je stále zařazeno v IZS.

Minimální nabídková cena 20.000,-Kč, prodej proběhne obálkovou metodou. Prodej podléhá nejvyšší doručené nabídce.

V případě zájmu o koupi vozidla doručte na Městský úřad v Pilníkově uzavřenou obálku s nabídkovou cenou a vaším kontaktem a tučným nápisem popsanou:

 

Nabídka Mitsubishi L300 Neotvírat

 

Termín doručení nabídky do: 31.10.2019 do 12:00hod

Místo doručení: Městský úřad Pilníkov – podatelna

Korespondenční adresa: Městský úřad Pilníkov, Náměstí 36, Pilníkov 542 42

 

Informace a prohlídka vozidla: 603 558 852 starosta města Pilníkov, 606 405 602 velitel JPO Pilníkov

 

V Pilníkově dne 30.9.2019                                                        Červený Josef – starosta

Vyvěšeno 30.9.2019                                                                                        Sejmuto:

Záměr prodeje pozemku

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                zveřejňuje záměr prodat

Nemovitost – pozemek p.p.č. 1731 o výměře 11m² v k.ú.Pilníkov I v obci Pilníkov za cenu dle Znaleckého posudku ve výši 229,-Kč / m² x 11m² = 2.519,-Kč + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (1.000 Kč)

a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta

V Pilníkově 27.9.2019

 

Vyvěšeno: 27.9.2019                                                                        Sejmuto:

Havárie vody v ulici Mlýnská

Vážení občané,

aktuálně je nahlášena havárie  vodovodního řadu v ulici Mlýnská. Předpoklad dokončení opravy je dnes v odpoledních hodinách. Děkuju za pochopení.

Pátek 21. 2 2020
Důležité odkazy