Get Adobe Flash player

Další informace

Dotace DOP na rok 2019

Přílohy:
Žádost SOP 2019 v xls.
Harmonogram granty SOP 2019.

Vážené starostky, vážení starostové,

po roce je opět čas vyhlásit Dotace SOP pro neziskové nestátní organizace na
rok 2019. Prosím vás o předání tohoto e-mailu neziskovkám ve vaší obci a
vyvěšení dokumentů v příloze na webové stránky obce do pátku 12. 10. 2018.

Dne 20. září 2018 se konala valná hromada Společenství obcí Podkrkonoší, na
které bylo schváleno vyhlášení dotací pro neziskové organizace na rok 2019.
Částka 50 tisíc, která byla vyčleněna z rozpočtu společenství, je určena na
podporu akcí, které pořádají neziskové organizace v regionu.
Sběr žádostí bude probíhat od 12. listopadu do 26. listopadu do 12 hodin.
Žádost se odevzdává v papírové i elektronické podobě. Prosíme všechny
žadatele, aby správně vyplnili oficiální název organizace dle Spolkového
rejstříku. Každá organizace může podat pouze jednu žádost.
Formulář žádosti i harmonogram dotačního programu jsou ke stažení na webu SOP
www.podkrkonosi.info v sekci úřední deska a naleznete je i na webových
stránkách jednotlivých obcí. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či
pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli dotaz ohledně dotačního
programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Jana
Peterková, peterkova@kjh.cz, 730 164
404 a Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871.

Pročtěte si, prosím, harmonogram a žádost o dotaci, viz. přílohy.

S přáním příjemného dne


BA Jana Peterková, DiS.
manažerka Centra společných služeb
Společenství obcí Podkrkonoší
———————————————–
Náměstí 36
542 42 Pilníkov
tel.: 730 164 404
www.podkrkonosi.info
IČ: 70958441

Kancelář:
Regnerova 143
542 32 Úpice
tel.: 730 164 404

Výsledky soutěže „Najděte šest rozdílů“ ze Zpravodaje č.2/2018

Správná řešení rozdílů jsou:

 • chybějící lampa veřejného osvětlení
 • chybějící barevné žárovky u hlavy Shreka
 • odstraněný výklenek na kostele
 • odstraněný chlapec v modrém autíčku
 • změna barvy okénka u červeného autíčka
 • změna barvy látky trojúhelníku na střeše kolotoče

Odměněni budou všichni, kteří se soutěže zúčastnili do neděle 8.7.2018. Nejrychleji odpověděli luštitelé v pořadí:

Natálka a Dany Kolínovi, Tereza Dufková, Zuzana Nováková

Jakým způsobem si budete moci vyzvednout ceny, uvedeme v dalším čísle Zpravodaje.

redakce

4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 16.8.2018

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PILNÍKOV SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ NA ČTVRTEK  16. SRPNA 2018 OD 19.00 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

Program: 

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami – Ing. David Kozák, ČR Státní pozemkový úřad, DARUMA, spol. s r.o., Musicase Produkcion Milan Šatník, SŽDC státní organizace, BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Společenství obcí Podkrkonoší, Petr Kolín, re:architekti studio s.r.o.,
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotací
 • Záměr na získání Investičního úvěrového rámce pro výstavbu kanalizace a ČOV
 • Pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu
 • Žádosti o prodeje pozemků
 • Záměry prodejů a pronájmů pozemků
 • Záměr výstavby novostavby mateřské školy v Pilníkově

Informace: stavební akce – přípravy projektových dokumentací. Kulturní, sportovní a společenské akce.

Diskuse

 Další program může být doplněn na 83. pracovním zasedání městského zastupitelstva 13. 8. 2018.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

 

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 3.8.2018                                               Sejmuto dne:   17.8.2018

UZAVŘENÍ PILNÍKOVSKÉ U RAMPY

Z důvodu špatného technického stavu konstrukce a tím snížené bezpečnosti provozu zařízení byl uzavřen provoz  na U rampě v Pilníkově. V současné době vyjednáváme termín opravy u dodavatele zařízení. Předpoklad je podzim 2018.

Děkujeme za pochopení.

Starosta města

Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV byla městu Pilníkov schválena

Je mi potěšením informovat občany města Pilníkov, že jsme obdrželi zprávu o přidělení dotačního příspěvku na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Pilníkově ve výši 94 999 412,-Kč. Dá se tedy předpokládat, že s výstavbou budeme moci začít ještě během letošního léta.

Starosta

 

Cyklistický výlet pod Orlické hory

Městský úřad Pilníkov pořádá 10. – 12. srpna cyklistický víkend s výjezdem pod Orlické hory. Odjíždí se v pátek 10.8.2018 v 17.00 hodin z náměstí. Cyklistické trasy jsou voleny pro běžné cyklisty. V rámci výletu navštívíme místní zajímavosti. Noclehy jsou zajištěny na chalupě Orlička. Dopravu zajišťuje pořadatel zájezdu. Stravování společné. Zájemci se mohou přihlásit na úřadě nebo na e-mailové adrese starosta@pilníkov.cz do 15. července 2018. Při zápisu je nutné složit kauci na účast 500,-Kč. Počet účastníků je omezen 20ti místy. Starosta

3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 14.6.2018

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává 3. veřejné zasedání  na čtvrtek 14. června 2018 od 19.00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu.

Program:

 • Určení ověřovatelů zápisu
 • Smlouvy s firmami
 • Projednání závěrečného účtu města za rok 2017
 • Účetní závěrka za rok 2017
 • Rozpočtová opatření
 • Přijetí dotace z Úřadu práce na činnost VPP
 • Projednání zprávy z valné hromady společnosti Lesy – voda s.r.o.
 • Žádosti o podporu
 • Podání žádostí o dotace
 • Žádost o změnu územního plánu
 • Záměry prodejů a pronájmů nemovitostí, pronájmy a prodeje nemovitostí

Informace: stavební akce a investice, kulturní a sportovní akce

Diskuse

Srdečně zve zastupitelstvo města.

Miroslav Klapka, starosta města

Vyvěšeno dne: 4.6.2018                                                         Sejmuto dne:   15.6.2018

Úterý 20. 8 2019
Důležité odkazy