Get Adobe Flash player

Další informace

SPORTCENTRUM VÍTĚZNÁ

OBEC VÍTĚZNÁ Zveřejňuje záměr Pronajmout restauraci, byt a ubytovnu ve „SPORTCENTRU VÍTĚZNÁ“ . Zájemci mohou do 26.4.2017 do 12.00 hodin předložit své písemné nabídky v zalepených obálkách. Podrobnosti jsou v níže uvedeném odkazu:

Záměr pronájmu pozemku

PRACOVNÍ NABÍDKA NA ÚKLID

Městský úřad Pilníkov nabízí pracovní příležitost pro zájemce o vedlejší pracovní poměr. Jedná se o úklidové práce v prostorách úřadu, zdravotního střediska a domu s pečovatelskou službou a příležitostně i na sále restaurace Slunce. Podmínky budou sjednány na základě smlouvy o provedení práce. Úklid probíhá většinou v odpoledních či večerních hodinách. Zájemci si mohou vyjednat konzultaci u starosty. Zahájení činnosti od 1. 5. 2017.

Starosta

 

Masopustní rej

Oslava letošního masopustu připadla na sobotu 11. února 2017 a tak se v sobotním odpoledni pilníkovské náměstí postupně zaplnilo maskami a masopustní rej mohl začít.

Začátek průvodu byl sice o něco opožděn, ale to tolik nevadilo, protože v podloubí na náměstí bylo připravené občerstvení a k poslechu, a někomu i k tanci, vesele vyhrával magnetofon. Účastníci si také mohli zakoupit klasické produkty z vepřové zabíjačky, jako jsou jitrnice, prejt, ovar, prdelačka – prostě každý si našel, na co měl zrovna chuť. Na zapití bylo studené pivo nebo teplý čaj, grog či svařené víno a samozřejmě nechyběly ani různé nealkoholické nápoje. Na všech stolech pod stany byly připravené dobré masopustní koláčky. Kdo přišel v masce, obdržel poukázku na jídlo a pití zdarma.

Pokračovat ve čtení

Přihláška do mysliveckého kroužku

Vážení rodiče,

Myslivecký spolek Pilníkov zahájí od 15.2.2017 činnost mysliveckého kroužku, který se bude věnovat poznávání přírody, její ochraně a pohybu v ní. Členové tohoto kroužku se budou pravidelně setkávat každou středu od 15.00 h do 17.00 hodin v mysliveckém srubu u fotbalového hřiště. Za příznivého počasí se budou členové kroužku vydávat za zážitky a poznáním do přírody. Máte-li zájem přihlásit vaše dítě mezi ostatní zájemce o poznávání přírody, vyplňte prosím spodní část tohoto listu. Kroužek povedou manželé Hanušovi s dlouholetou zkušeností s vedením dětí v této zájmové oblasti.

Ing. Jaroslav Kult

 

Mám zájem, aby syn – dcera navštěvoval/a myslivecký kroužek.

Jméno, příjmení …………………………………..

Datum narození ………………………………

Bydliště …………………………………………………………..

Zdravotní poj. ………………………………….

Telefonické spojení na zákonného zástupce ……………………………………..

Případné dotazy na telefonu 721 347 496 (Dušan Hanuš).

Vyplněnou přihlášku přineste na zahajovací schůzku 15.2.2017 v 15.00 hodin. Děkujeme.

starosta

Úterý 19. 9 2017
Důležité odkazy
Prezentace
foto7
Odkaz na stránky