Get Adobe Flash player

Další informace

Prodeje cisternové automobilové stříkačky Škoda 706 RTHP

Město Pilníkov

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona  číslo 128/2000 Sb., o obcích

v platném znění, zveřejňuje záměr  prodeje cisternové

automobilové stříkačky Škoda 706 RTHP:

              Podmínky prodeje:

  • 1. minimální cena 60. 000 vč.DPH (šedesáttisíckorunčeských)
  • 2. cenové nabídky pošlete buď písemně na podatelnu městského úřadu a nebo elektronicky na email – starosta@pilnikov.cz. Nejpozdější termín podání nabídky je 27.12.2017 do 10 hodin.
  • 3. Město Pilníkov prodá vozidlo nejvyšší nabídce.
  • 4. Náklady spojené s prodejem vozidla hradí kupující.
  • 5. Vozidlo je možné prohlédnout po domluvě s hasiči na tel. 606 405 602.
  • 6. Vozidlo je nabízené bez požární výbavy.

V Pilníkově dne: 11.12.2017

Miroslav Klapka

Starosta Města Pilníkov

Nahlédnutí do obnoveného katastrálního operátu po digitalizaci je možné na městském úřadě ještě v pondělí 6. listopadu 2017.

Z důvodu množících se dotazů vás ještě jednou informujeme o možnosti nahlédnutí do obnoveného katastrálního operátu po digitalizaci intravilánu města Pilníkov a to v pondělí 6. 11. 2017 v době od 9.00 do 16.00 hodin na městském úřadě Pilníkov v malé zasedačce. Zde budou přítomné pracovnice Katastrálního úřadu Trutnov a seznámí vás s novými výměrami vašich pozemků. Tato informace je pro vás potřebná pro splnění přiznání daňových povinností z nemovitostí, které se podávají do konce ledna 2018.

Starosta

Čtvrtek 21. 6 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto9
Odkaz na stránky