Get Adobe Flash player

Další informace

Výlukové jízdní řády

Výlukové jízdní řády na uzavírku Chotěvice, Amerika. Ranní spoje jsou po dohodě se stavbou puštěny skrz uzavřený úsek, od cca 8 hodiny jsou pak spoje převedeny přes objízdné trasy, zejména přes Čermnou. Časy odjezdů se mohou lišit až o 10 minut.

Havárie vodovodního řadu

Vážení občané, velice se omlouváme za neplánovanou havárii vodovodního řadu která nás provázela celý včerejší den a způsobila tak odstávku pitné vody do vašich domácností.

Děkuji vám za pochopení, starosta

Spalničky v Pilníkově

V Pilníkově je v této chvíli potvrzen výskyt spalniček, které jsou vysoce nakažlivé. Protože se jedná o nebezpečné onemocnění, proto pacienti, kteří mají podezření, že jimi byli nakaženi, nesmí chodit do ordinace praktického lékaře kvůli šíření nákazy.

spalnicky

Masopustní veselí ve Vítězné

vitezna-masopust-20190209

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemku

Město Pilníkov v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Pronajmout níže uvedené pozemky:

1) za účelem zemědělského obhospodařování, tj. k sekání trávy: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 728/2 o výměře 454 m²,

2) za účelem zemědělského obhospodařování, tj. k sekání trávy: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 105/4 a její část o výměře 341 m²,

3) za účelem zřízení zahrady a zemědělského obhospodařování: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 105/4 a její část o výměře 589 m²,

4) za účelem zřízení zahrady a zemědělského obhospodařování: pozemek v katastrálním území Pilníkov I p.p. č. 1728 o výměře 122 m²,

Na výše uvedené pozemky existuje konkrétní zájemce a roční nájemném je stanoveno ceníkem nájemného z 1.6.2016 schváleného na veřejném zasedání 2/2016 usnesením číslo 24.

Josef Červený, starosta

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 15.12.2018

sejmuto dne:   30.12.2018

KONTROLA SIRÉN…UPOZORNĚNÍ

Z důvodu kontroly a funkčnosti varovného a informačního systému města Pilníkov, připojovaného do jednotného systému varování a vyrozumění, prosím o shovívavost občanů města při kontrole signálu všeobecné výstrahy, požárního poplachu, sirén, nebezpečí zátopové vlny, chemické havárie, požárního poplachu a konec poplachu.

Kontrola bude provedena ve středu 14.11.2018 v dopoledních hodinách.

Úterý 20. 8 2019
Důležité odkazy