Get Adobe Flash player

Další informace

Nabídka bavlněných roušek

Vážení občané,

vzhledem k šikovnosti našich dobrovolníků a pilníkovských švadlenek se nám podařilo zajistit bavlněné roušky ve větším počtu. Zájemci prosím volejte nebo pište na tel:603558852, uveďte prosím jméno, příjmení, ulici a číslo popisné, roušku vám doručíme do poštovní schránky.

Děkujeme, že nosíte roušky, starosta

Pošta Pilníkov – dočasná změna otvírací doby

Vážení občané,

dovolujeme si vás informovat o dočasně změně provozních hodin na provozovně Pošta Pilníkov.

Změna otvírací doby je omezena na dobu od 23.března – 28. března 2020 v čase:

Pondělí  – pátek od 8:30hod – 10:30 hod / 13:00hod  – 16:00hod.

Děkujeme za pochopení.

Nařízení hejtmana a vlády ČR

Tímto rozhodnutím hejtman o 12 hodin předběhl vládu, která na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru s platností od 19. března 2020. Zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének). Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Pro pendlery pracující v zahraničí budou platit přísnější pravidla vycházení.

Také dochází k dočasnému omezení provozu dálkových vlaků Českých drah. Omezení se týká 6,6 % spojů. Redukce zasáhne celkem 39 z celkového počtu 589 vlaků provozovaných na základě objednávky státu.

Ohledně nakupování platí:

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 do 12.00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny.

Členové vlády současně doporučují provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat po každém použití nákupní košíky a košíky. Opatření se týká také klik a madel dveří, u kterých má být dezinfekce provedena alespoň jednou za hodinu. Doporučení dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají, platí i pro provozovatele veřejné dopravy. Zde se jedná především o kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel. Zde by měli provozovatelé zajistit dezinfikování přinejmenším po každé jízdě.

Kompletní informace jsou na webu www.vlada.cz.

Důležité upozornění

V souvislosti s nařízením vlády o zavedení karantény a omezeném pohybu občanů vás žádáme, abyste si na uzavřených veřejných místech jako je např: pošta, obchod, lékař, veterina, Městský úřad apod. ale také venku zakrývali obličej rouškou. Pokud nemáte roušku, použijte šátek, šálu, kapesník nebo prostě cokoliv. Nošením roušky chráníte své okolí a také sebe. Buďte ohleduplní k ostatním ale také sami k sobě.

Děkuji, Červený Josef – starosta

 

ZRUŠENÍ termínu společného setkání

Vážení občané, představení studie podoby veřejného prostranství které bylo plánováno na 23.3.2020 je zrušeno.

O náhradním termínu vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Vážení občané

Vážení občané, 

bez ohledu na další vývoj ohledně epidemie koronaviru a zavedení karantény na celém území České republiky bych Vám rád nabídl a poprosil o toto. Zejména Vás prosím o to, abyste tyto řádky dali přečíst seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva a pravděpodobně si toto na internetu nepřečtou:

 1. NÁKUPY – Apelujte na seniory ve svém okolí, aby se neváhali obrátit na mé telefonní číslo ( starosta ) 603 558 852. Pomůžeme vám s našimi hasiči s dodávkou potravin, s dodávkou léků, potravin pro zvířata, hygienických potřeb a podobně. Minimalizujeme tím riziko Vašeho nakažení.

 2. STÁLE PLATÍ- Chovejme se ohleduplně, respektujme nařízení vlády. Nestrašme sami sebe, vyvarujme se stresu. Vypínejte proto občas, prosím, televizi, hrajte stolní hry, pracujte v okolí svého domu, choďte na procházky do lesa. Není třeba sedět doma na gauči, jen je třeba se raději vyvarovat účasti ve větší skupině lidí.

3. POKUD potřebujete zdravotnickou pomoc, obraťte se na lékaře nejprve telefonicky. Návštěvy u lékaře, které nejsou bezpodmínečně nutné, odložte na později.

4. POKUD si nejste jisti, prosím, zašlete svůj telefonický kontakt pro případné urgentní informování obyvatelstva na telefonní číslo 603 558 852 (starosta). 

5. POKUD jste nachlazení, zůstávejte preventivně doma.

Neváhejte, nestyďte se a obracejte se na úřad v Pilníkově. Pokusíme se Vám pomoci, jak to bude možné.

 PROSÍM NEPANIKAŘTE.

 Rozšiřte tuto zprávu mezi občany Pilníkova, především mezi seniory.

 Děkuji.

Josef Červený, starosta

 

Změna úředních hodin na Městském úřadě v Pilníkově

Vážení občané,

vzhledem k aktuální situaci zavedení karantény na celém území České republiky jsou také změněny úřední hodiny Městského úřadu v Pilníkově:

Pondělí: 9:00hod  – 12.00hod

Středa: 12:00hod  – 15:00hod

Buďte prosím v tuto chvíli ohleduplní.

V případě potřeby neváhejte, nestyďte se a obracejte se telefonicky na úřad v Pilníkově, starosta 603 558 852. Pokusíme se Vám pomoci, jak jen to bude možné.

Děkuji, Červený Josef, starosta

Záměr prodeje pozemku

Město Pilníkov v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje záměr prodat

Nemovitost – z pozemku p.č. 1354 o výměře 10.501 m² v k.ú. Pilníkov III v obci Pilníkov, oddělenou část pozemku p.č. 1354/2 o výměře 9 m² v k.ú. Pilníkov III za cenu dle Znaleckého posudku + náklady na znalecký posudek + náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

Běžné podmínky prodeje, nabídková cena: Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek bude podkladem. Nabyvatel/é předmětných nemovitostí uhradí správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a bude/-ou poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4%).

 

Další informace zájemcům podá na Městském úřadě v Pilníkově, starosta Josef Červený, tel. 499 898 922 nebo 603 558 852 v úředních hodinách pondělí: 8:00 – 17:00 hod., středa 13:00 – 16:00 hod.

 

Josef Červený – starosta                                                       Petr Jirásko – místostarosta

V Pilníkově 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2.3.2020                                                                    Sejmuto: