Get Adobe Flash player

ZŠ a MŠ Pilníkov

UKLIĎME ČESKO A PŘITOM PILNÍKOV

V pátek 15. dubna a v sobotu 16. dubna uspořádalo město Pilníkov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pilníkov již druhý ročník ekologického dne „Ukliďme Česko a přitom Pilníkov“. Žáci ZŠ a MŠ pod vedením pedagogického sboru, uklidili odpadky podél silnice směrem na Vítěznou, Vlčice a vnitřní ulice města.

Co se jim podařilo objevit podél cest můžete shlédnout v přiložené fotografické galerii. Děkuji touto formou všem dětem a celému pedagogickému týmu pod vedením ředitelky Mgr. Skořepové za zájem a poctivě odvedenou práci. Díky patří i SDH Pilníkov, kteří se postarali o úklid podél silnice první třídy číslo 16, klubu důchodců za úklid parku, panu Ing. Skutilovi za dopravu a společnosti Lesy – voda, s.r.o. za následný odvoz vysbíraného odpadu.

Miroslav Klapka

starosta

Školní vánoční trhy

V pátek 4. prosince 2015 v 16 hodin odpoledne se některé děti dobrovolně vrátily do školy, aby zaujaly svá místa mezi pořadateli dalšího ročníku Školních vánočních trhů.

Po příchodu do školní budovy na náměstí každého příchozího uvítali dvě slečny z vyšších ročníků, které zároveň návštěvníkům předávali poukázky na kávu nebo na čaj. Na konci chodby svítil vánoční stromeček a kolem něho stálo několik andělů s Mikulášem. Z prvního patra se linuly vánoční písně v podání dětí z pěveckého kroužku, což dokreslovalo celkovou vánoční atmosféru. V okolních třídách děti nabízely výrobky. Jedna malá prodavačka nám prozradila: „Určitě všechno prodáme, hodně lidí u nás nakupuje“.

Na trzích prodávaly nejenom své výrobky všechny třídy místní školy. Samozřejmě tu měla svůj stánek i školka a družina. Mezi návštěvníky neustále procházely děti a nabízely cukroví a letos i jednohubky. Ve třídách bylo k vidění mnoho rozličných výrobků – věnečky, perníkové chaloupky, marmelády, různé ozdobičky na stromeček, obrázky, větší svícny i malé svícínky a mnoho dalších dekoračních předmětů. Vše jste si mohli zakoupit.

I letošní trhy sklidily mezi lidmi úspěch, což se projevilo i ve velké návštěvnosti. Téměř vše prý bylo prodáno.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Slavnostní zahájení školního roku 2015 / 2016

Letošní velmi teplé prázdniny, jako obvykle, rychle minuly a máme tu opět začátek dalšího školního roku.

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 se konalo v úterý 1. září 2015 tradičně před budovou základní školy na náměstí. Než ale mohlo zahájení začít, tak nejprve ve školce se děti rozloučily s předškoláky, kteří školku opustili, aby nastoupili do první třídy. Letos do školy přešlo celkem 10 dětí, z nichž ale jedno dítě odešlo na základní školu do Trutnova.

Potom se všichni žáci, i s mnoha rodiči, sešli před budovou školy na náměstí a vyslechli si slavnostní přivítání od ředitelky školy Mgr. Ilony Skořepové i od starosty města Miroslava Klapky, kteří neopomněli popřát všem dětem, nejenom prvňáčkům, hodně úspěchů v nastávajícím školním roce a deváťákům pak i šťastnou volbu budoucího povolání.

Do první třídy letos nastoupilo třináct prvňáčků – devět dívek a čtyři chlapci, které přivítali žáci deváté třídy a předali jim kufříky s dárky na uvítanou. Kromě prvňáčků také nastoupilo ještě dalších dvanáct žáků do vyšších tříd – jedna dívka do páté třídy, čtyři dívky a čtyři chlapci do šesté a dvě dívky a jeden chlapec do osmé třídy. Pilníkovskou školu tedy k 1.9.2015 navštěvuje celkem 160 žáků.

text: Jaroslav Blažek

foto: archiv MŠ a ZŠ Pilníkov

Ukliďme ČESKO a při tom PILNÍKOV

  Děkuji tímto všem, kteří se zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, kterou jsme  aplikovali do  pilníkovského katastru ve čtvrtek 16.4. a v pátek 17.4.2015 . Velmi pěknou práci odvedly děti ze Základní a Mateřské školy, pod vedením jejich učitelů. Děti z MŠ s prvním stupněm ZŠ uklidily vnitřní části města a děti druhého stupně se postaraly o úklid příjezdové cesty ze směru od Vítězné. Dílčí ukázky toho, co vše se může nasbírat podél silnice, shlédněte v přiložené fotodokumentaci. Děti se při této příležitosti seznamovaly se tříděním podle jednotlivých komodit odpadu a vše chystaly pro odvoz následující den. V pátek odpoledne pomohly i zájmové spolky. Myslivci z Mysliveckého sdružení Krakonoš svezli připravený a vytříděný odpad na sběrný dvůr. Hasiči vyčistili příkopy podél silnice od zastávky Vlčice za Najmanovy na hranici katastru. Mladí hasiči se věnovali cestě na vyhlídku a děti z oddílu kopané sesbíraly nepořádek v okolí fotbalového hřiště. Dětský oddíl malých rybářů měl za úkol vyčistit břehy potoka. Důchodci pomohli až v pondělí a upravili městský park.  Celkem účastníci vytřídili cca 2,8 tuny odpadků a bylo zarážející, že podél cesty nasbírali 58 pneumatik.  Přejme si, abychom pořádek ve městě chvíli udrželi.

Poděkování patří i společnosti TALPA, spol. s r.o. a panu Ing. Tauchmanovi, který poskytl finanční dar pro nákup sladké odměny našim školákům.

Ještě jednou děkuji a přeji krásné a veselé jaro.

Miroslav Klapka – starosta

A ještě několik fotografií:

Sobota 16. 2 2019
Důležité odkazy
Prezentace
foto9
Odkaz na stránky