Get Adobe Flash player

Starosta

UZAVŘENÍ PILNÍKOVSKÉ U RAMPY

Z důvodu špatného technického stavu konstrukce a tím snížené bezpečnosti provozu zařízení byl uzavřen provoz  na U rampě v Pilníkově. V současné době vyjednáváme termín opravy u dodavatele zařízení. Předpoklad je podzim 2018.

Děkujeme za pochopení.

Starosta města

OZNÁMENÍ STAROSTY K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018

Oznámení o počtu zastupitelů

Zastupitelstvo města Pilníkova, v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 25/2018 ze dne 10.05.2018 stanovilo počet členů Zastupitelstva města Pilníkov pro volební období 2018 – 2022 na 9.

Město Pilníkov, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je tvořeno jedním volebním obvodem.

Oznámení  potřebného počtu podpisů na peticích

Městský úřad Pilníkov, v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zveřejňuje potřebné počty podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

Po nezávislé kandidáty                                       50 hlasů

 Pro sdružení nezávislých kandidátů                88 hlasů

Starosta

Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV byla městu Pilníkov schválena

Je mi potěšením informovat občany města Pilníkov, že jsme obdrželi zprávu o přidělení dotačního příspěvku na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Pilníkově ve výši 94 999 412,-Kč. Dá se tedy předpokládat, že s výstavbou budeme moci začít ještě během letošního léta.

Starosta

 

Pátek 14. 12 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto6
Odkaz na stránky