Get Adobe Flash player

admin

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

Společenství obcí Podkrkonoší

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel. 499 395 263 /Vítězná

Návrh rozpočtu SOP na rok 2019

Příjmy

Paragraf rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby popis částka
4121 Členské příspěvky od obcí 223 230
4121 223 230
3639 2111 Příjmy – půjčovné majetku + za služby pro KJH 10 000/za služby/

58 000/MAS/

3900 Komunální služby celkem 68 000
6310 2141 Příjmy z úroku 500
6310 Obecné příjmy a výdaje fin. operací 500
3900 2324 CSS 988 200 /tři ŽOP/
3900 Ostatní činnosti celkem 988 200
Příjmy celkem 1 279 930
8115 Financování – změna stavu prostředků na bankovních účtech – rezerva 151 310
Příjmy celkem včetně financování 1 128 620

Výdaje

Paragraf rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby popis částka
3349 5169 Zpravodaj – informační brožura 36 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 36 000
3639 5139 materiál 20 000
3639 5166 Služby pošt 500
3639 5166 Manažerská činnost, podíl CSS 80 000/MAS/ +

87 120 /SMO/

3639 5169 Nákup služeb 40 000
3639 5171 Opravy a udržování majetku 8 000
3639 5168 Služby IT 8 000
3639 5175 Akce podporované SOP/O sošku Podkr. Sněženky, pohár v nohejbale/ 15 000
3639 5222 Dotace pro NNO 50 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 308 620
6310 5163 Poplatky bance 4 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 4 000
6320 5163 Pojištění majetku 4 200
6320 Pojištění majetku 4 200
3900 5011 CSS 571 900
3900 5031 CSS 145 600
3900 5032 CSS 52 500
3900 5038 CSS 3 800
3900 5424 CSS 2 000
3900 Ostatní činnosti /projekt CCS/ 775 800
Výdaje celkem 1 128 620

Závazné ukazatel rozpočtu pro rok 2019 jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Celkové příjmy: 1 279 930,-Kč

Celkové výdaje: 1 128 620,-Kč

Financování : /8115 – rezerva/ 151 310,-Kč

Rozpočet je sestaven jako přebytkový, s tím že rozdíl mezi příjmy a výdaji je použit na 8115 jako rezerva.

Vítězná dne 26.11.2018

Sestavila: Hlušičková M. účetní

Posezení se seniory

Na nedělní odpoledne 18. listopadu 2018 připravil Sociální výbor tradiční posezení s pilníkovskými seniory. O toto setkání byl v minulých letech mezi seniory docela velký zájem a nejinak tomu bylo i letos.

Ačkoli posezení začínalo v 15 hodin, první senioři dorazili na sál restaurace Slunce již krátce po čtrnácté hodině. Na úvod setkání nejprve všechny přítomné krátce přivítala předsedkyně sociálního výboru Hana Blažková a na ni navázal nový starosta města Pilníkov Josef Červený.

Po přivítání Bára Tesařová zastepovala na melodii písničky piráti z Karibiku. Za ní následovala Karolína Pechanová, která zahrála na saxofon. Jako poslední písničku zahrála koledu Dej bůh štěstí tomu domu, a protože na každém stole byly k dispozici slova této koledy, doprovodili její hru někteří senioři zpěvem. Ale vrcholem odpoledne bylo očekávané vystoupení Spolku panstva na tvrzi Žíželeves, jehož členové nastoupili letos v barokních šatech, a protože jich přijelo čtrnáct, bylo se opravdu na co dívat. Vedoucí spolku Ivana Hrdličková také přítomné seznámila s komplikovaností oblékání a nošení jejich krásného oblečení. Na úvod předvedli tři taneční vystoupení – valčík následovaný polonézou a závěrečným tancem leander.

Během další části odpoledne si senioři mohli jen tak posedět a popovídat s přáteli nebo si i zatancovat. K poslechu a k tanci hrál osvědčený Vladimír Prokop, a protože střídal různě rychlé písničky, mohl si každý zatancovat v rytmu, který mu nejlépe vyhovoval. A protože se tanečníci ze Žíželevsi rozptýlili po celém sále, tak si s nimi mohl zatancovat každý senior.

A aby návštěvníci neseděli nasucho, každý dostal zdarma kávu nebo čaj a tácek s mini zákusky, případně si mohl objednat i další nápoje.

Setkání rychle uteklo, všem účastníkům se opět velmi líbilo a již se těší na setkání příští. Je zajímavé, že ačkoli Spolek panstva na tvrzi Žíželeves zde vystupoval již potřetí, přesto se řada seniorů při odchodu ptala, jestli přijedou i příští rok, že se jim moc líbili.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Plakát:

plakat_20181118_posezeni-se-seniory
Pátek 14. 12 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto3
Odkaz na stránky