Get Adobe Flash player

admin

Tříkrálová sbírka

 V sobotu 6. ledna 2018 proběhla již počtvrté v Pilníkově Tříkrálová sbírka, kterou uspořádala Charita Česká republika. V našem městě vypravila i doprovázela Tři krále při sbírce paní Iveta Bubeníčková, Michaela Maxey a Gabriela Doležalová za což jim velmi děkujeme. Dík patří samozřejmě i všem dětem, které se v úborech tří králů sbírky zúčastnily. Pracovnice charity otevřela zapečetěnou pokladničku za účasti starosty města na městském úřadě v pondělí 8.1.2018. Výsledek sbírky byl oproti loňskému ročníku téměř dvojnásobný. Vybralo se celkem 9.136,-Kč.

  Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Všem, kteří přispěli dobré věci, děkujeme.

3_kral_2018

Starosta

Vánoční turnaj v nohejbale

Dne 29. prosince 2017 proběhl již 19. ročník tradičního „Vánočního turnaje v nohejbale“

Hrálo se, jako vždy, ve specifických podmínkách místní sokolovny a sešlo se 24 hráčů všech věkových kategorií – od osmnácti do pětasedmdesáti let –  kteří byli rozlosováni do tříčlenných družstev. Díky dobré účasti se hrálo celkem padesát šest vzájemných utkání, což hráčům zabralo celý den.

Zvítězilo družstvo ve složení Pavel Mihálka, Vladimír Žižka, Zdeněk Pištora ml., druzí byli Jiří Kuřík, Pavel Strasser, Zdeněk Pištora st. a třetí Jan Šída, Pavel Čubič, Čestmír Nýč.

Jako každý rok si všichni užili den plný nejen sportu, ale i společné zábavy a tak se již všichni těší na další, již dvacátý ročník. Při něm se, jak doufám, opět všichni po vánocích rádi sejdeme.

Turnaj, jako každý rok, uspořádala parta starších pánů kolem Franty Hubáčka a největší podíl měl na svých bedrech tradičně Láďa Žižka, za což mu patří dík.

Pokračovat ve čtení

Turnaj ve stolním tenise – 29. ROČNÍK

    Dvacátý devátý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise je za námi. Je politováníhodné, že se dopolední dětské soutěže zúčastnili pouze dva hráči. Jimi byli bratři Pavel a Jakub Strasserovi.

  Tito dva si v uvedeném pořadí také rozdělili první dvě místa a obdrželi celou řadu cen. Do turnaje dospělých se zaregistrovalo celkem 21 hráčů. O postup do finále hráli celkem ve třech skupinách.

  Devět postupujících pak sehrálo zápasy každý s každým s tím, že se započítávaly výsledky ze základní skupiny. Pořadí na „bedně“ bylo: 1. Miroslav Baier, 2. Fanda Bartůněk a 3. Jiří Pecina. Gratulujeme vítězům a velmi děkujeme manželům Josefu a Ireně Prokopcovým za příkladnou pořadatelskou činnost, skvělé občerstvení a hromadu krásných cen. Děkuji také za příležitost aktivně strávit sváteční den. Již teď se těšíme na jubilejní třicátý ročník.

Starosta

Úterý 16. 1 2018
Důležité odkazy
Prezentace
foto1
Odkaz na stránky