Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkráloví koledníci vyšli letos v Pilníkově do ulic o prvním víkendu roku 2020.  Tuto sbírku pořádá již po dvacáté Oblastní charita Trutnov. Výtěžek, který byl v letošním roce neuvěřitelných 17.698,-Kč bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu a propagaci. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a přispěli jste k uskutečnění této sbírky, patří velký dík a uznání. Moc si vás vážím.

Starosta

Neděle 26. 9 2021
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!