Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Archiv pro den: 17.9.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Pilníkov svolává

Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 26.9.2019 od 19.00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu.

 

Program:

  • určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • smlouvy s firmami a institucemi: Mizera-stavby, a.s. provedení vodovodu v ulici Okružní z fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, BAK & PDV Stavby – dodatek č.2 Smlouvy o dílo, Agentura Nordproduction – smlouva o výkonu umělecké činnosti, REC. Ing.spol.s r.o. – smlouva o nájmu movité věci, Stavební společnost s.r.o. Hostinné – smlouva o dílo oprava opěrné zdi, ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( transformátor u sportoviště, nová MŠ), ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucí smlouvy odběrného místa č.p. 58, Martin Novotný – smlouva o dílo na zabezpečení zábavných atrakcí, Pavel Dostál – darovací smlouva, Petr Kolín – darovací smlouva, Město Pilníkov, KATA, a.s., Dalibor Žižka – kupní smlouva, Ing. arch. Tomáš Klapka – Smlouva o dílo na zpracování studie projektu revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, GasNet, s.r.o. zastoupena Grid Servises, s.r.o. – provedení přeložky plynárenského zařízení, Město Pilníkov : obec Vlčice – smlouva o uhrazení nákladů v závislosti na výši poskytnuté dotaci, Královéhradecký kraj – přijetí dotace na dopravní automobil
  • Prodej pozemku p.č. 322 – 58m² a p.č. 226/2 – 163m² v k.ú. Pilníkov I.
  • Vydání Změny č.2 Územního plánu Pilníkov
  • Přijetí finančních prostředků z dotací a rozpočtová opatření
  • Odpis pohledávky
  • Žádost o vyhrazené parkovací místo u bytového domu č.p. 145

 

Informace:

  • vývoj kanalizace a ČOV
  • plánované kulturní akce
  • Kompostéry, nádoby na olej

Diskuze:

Další program může být doplněn dle aktuálních požadavků v průběhu lhůty potřebné pro zveřejnění oznámení o konání veřejného zasedání.

Srdečně zve zastupitelstvo města.

starosta města

Červený Josef

 

Vyvěšeno dne: 17.9.2019                                                              Sejmuto dne:

 

Sobota 29. 1 2022
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!