Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Prodeje cisternové automobilové stříkačky Škoda 706 RTHP

Město Pilníkov

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona  číslo 128/2000 Sb., o obcích

v platném znění, zveřejňuje záměr  prodeje cisternové

automobilové stříkačky Škoda 706 RTHP:

              Podmínky prodeje:

  • 1. minimální cena 60. 000 vč.DPH (šedesáttisíckorunčeských)
  • 2. cenové nabídky pošlete buď písemně na podatelnu městského úřadu a nebo elektronicky na email – starosta@pilnikov.cz. Nejpozdější termín podání nabídky je 27.12.2017 do 10 hodin.
  • 3. Město Pilníkov prodá vozidlo nejvyšší nabídce.
  • 4. Náklady spojené s prodejem vozidla hradí kupující.
  • 5. Vozidlo je možné prohlédnout po domluvě s hasiči na tel. 606 405 602.
  • 6. Vozidlo je nabízené bez požární výbavy.

V Pilníkově dne: 11.12.2017

Miroslav Klapka

Starosta Města Pilníkov

Středa 26. 1 2022
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!