Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Veřejná projednávání strategie rozvoje

  Veřejná projednávání strategie rozvoje regionu začala v pondělí 19. 11. 2012 večer v Suchovršicích, pokračovala Libňatovem, Batňovicemi, další týden ve Chvalči, Velkých Svatoňovicích a v Jívce a tenhle týden začalo projednávání v Pilníkově a ve Vítězné. Všichni účastníci se zapojili do debaty, ze které vzešly návrhy na zlepšení vzhledu obcí nebo občanskou vybavenost, probrala se problematika dopravní obslužnosti nebo špatných komunikací. Společně prodiskutovali další možnosti, jak by se jejich obec mohla rozvíjet v příštích letech, co v nich teď chybí a kam by se mohlo dál investovat. K práci a debatám nad možnými projekty a nápady se v šesti obcích sešlo celkem přes sto občanů včetně zástupců spolků v obcích, zastupitelů i podnikatelů. Za aktivní účast všem děkujeme.

Několik fotografií:

Čtvrtek 5. 8 2021
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!