Click to listen highlighted text!
Get Adobe Flash player

Oznámení

OZNÁMENÍ o možnosti od 07. 04 2011 podávat žádosti na přidělení městského nájemního bytu v bytovém domě s 20b.j. Hradčín, Pilníkov .
OZNÁMENÍ

S platnosti od 07. 04 2011  je možné podávat žádosti na přidělení

městského nájemního bytu v bytovém domě s 20b.j. Hradčín, Pilníkov .Žádosti je nutné podávat na připravených formulářích, které jsou k dispozici na Měst. úřadě v Pilníkově , nebo na internetových stránkách Města Pilníkov. Jedná se o byty dotované s platnosti podmínek pro přidělení bytu příjmově vymezeným osobám. Byt č.3  2 + KK o výměře 60 m2 v 1.NP. Výše nájmu a služby ve výši asi 5 000,-Kč.

Podmínky pro přidělení bytu

  • nájemní smlouva uzavřena na 2 roky
  • před podpisem nájemní smlouvy , nebo před žádosti o prodloužení nájemní smlouvy musí žadatel doložit výši příjmu všech členů domácnosti za uplynulé období 12ti kalendářních měsíců
  • tato výše nesmí překročit 0,8 násobek stanovené průměrné mzdy za dané období jde-li o samostatnou osobu ,  1,5 násobek jde- li o vícečlennou domácnost
  • nájemce je povinen uhradit  platbu v první splátce nájemného, nájem za tří kalendářní měsíce předem, dále ve stanovených termínech
  • po podpisu nájemní smlouvy povinnost přihlášení všech uživatelů bytu k trvalému pobytu na uvedené adrese
  • základní výše nájemného ……..36kč/m2

Ukončení příjmu žádosti ……15.4.2011 do 15.00 hod.

V Pilníkově dne : 06.04.2011

Pátek 17. 9 2021
Vítejte na stránkách

Vítejte na stránkách Pilníkova.

Chcete-li text hlasitě přečíst, označte ho a klikněte na ikonu reproduktoru, která se po jeho označení zobrazí.

Důležité odkazy
Click to listen highlighted text!