Get Adobe Flash player

Podzimní vítání občánků

V neděli 16. září 2018 se opět konalo vítání nejmladších občánků města, a protože jich tentokrát bylo osm, byly občánci přivítáni ve dvou skupinách. První čtyři občánci, tedy vlastně tři malé slečny a jeden chlapec byli přivítání od 14 hodin:

  • Skutilová Justýna
  • Sobl Dominik
  • Leierová Eliška
  • Voženílková Klára

a v 15:30 hodin jsme přivítali dvě slečny a dva chlapce:

  • Hajská Marie
  • Vepřek Tadeáš
  • Kosár Lukeš
  • Výborná Veronika

Ve slavnostně nazdobené zasedací místnosti na radnici se sešli nejmladší občánci se svými rodiči se zástupci města. Nejprve je přivítala Hana Blažková ze sociálního výboru a pozvala děti z místní základní školy pod vedením Mgr. Světluše Pospíšilové, kteří měli připravené krátké pásmo písniček a básniček pro děti. Po vystoupení Hana Blažková postupně představila nové občánky starostovi města Miroslavu Klapkovi, který je oficiálně přivítal. Nakonec byli občánci zapsáni do pamětní knihy města Pilníkova. Každá maminka obdržela květinu a starosta předal rodičům i finanční dárek. Nakonec si starosta s rodiči připil na zdraví jejich dětí.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě.

Text a foto: Jaroslav Blažek

Schůzka s občany o ČOV

P O Z V Á N K A

na společnou schůzku s občany ohledně připravované stavby “Kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově”. Schůzka se uskuteční dne

11.10.2018 (čtvrtek) v 18.00 hod. v sále restaurace Slunce v Pilníkově

             Vzhledem k důležitosti akce si Vás dovolujeme požádat o účast na tomto jednání. V případě, že se Vám termín nehodí, obraťte se se svými dotazy na Ing. Tomáše Voborníka, referenta investic MěÚ Pilníkov, který Vám zajistí odpovědi na Vaše otázky. Kontakt je možný na e-mail: referent@pilnikov.cz, tel: 605 158 342 nebo osobně při návštěvě Města Pilníkov.

Čtvrtek 20. 9 2018

Důležité odkazy

Prezentace

foto2

Odkaz na stránky