Get Adobe Flash player

VÝZVA K NOMINACI

Výzva k nominaci

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, naše město dlouhodobě podporuje zájmové, sportovní, kulturní a dětské organizace působící na území Pilníkov. Řada organizací dosahuje dobrých výsledků ve své činnosti, ale bohužel se o nich mnohdy mnoho neví.

Vaše děti slaví úspěchy v mnoha zájmových, sportovních či kulturních odvětvích, pilně pracují, aby dosáhly svých vysněných umístění a pak zde o nich nikdo skoro ani neví.  Proto bychom rádi zviditelnili a případně i ocenili spolky i jednotlivce, kteří takto dobře reprezentují naše město.

Vyzýváme Vás, pokud  o někom víte, kdo dosáhl zajímavých výsledků, které by stály za to ocenit, ať už je to Vaše dítě, kamarád, vedoucí či trenér, nebo znáte někoho, kdo přispívá ke zkvalitnění života ostatních, pošlete jeho jméno, příjmení, věk, důvod nominace a pokud možno i kontakt na Vás či na nominovaného (aby bylo možné zjistit podrobnosti) popř. organizaci ve které působí, na email podatelna@pilnikov.cz a do předmětu uveďte „NOMINACE 2015“. Nominaci lze také předat osobně přímo na podatelnu MěÚ Pilníkov.

Nominace zasílejte nejpozději do 31. srpna 2015.

Konečný výběr z nominovaných provede komise složená ze starosty města, místostarosty a dále z předsedů výboru kulturního, sociálního a sportovního. V září letošního roku budou probíhat tradiční Dny obce, na kterých bychom chtěli vybraným občanům poděkovat a odměnit je.

Za městský úřad Pilníkov   Hana Blažková, předseda sociálního výboru

V Pilníkově dne 17. 7. 2015

 

Usnesení

Podrobnosti o Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání jsou v níže uvedeném odkazu:

Usnesení Velikost souboru: 101 796(B)

Čtvrtek 30. 7 2015

Důležité odkazy

Portál - Vhodné uveřejnění veřejných zakázek Pilníkov
Czech-Point
Důležitá čísla
Krajský úřad
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY
Glacensis
Policie

Prezentace

foto1

Odkaz na stránky